Browsing Category

Jeda

Balada Penyaliban

Yesus berjalan ke Golgota disandangnya salib kayu bagai domba kapas putih. Tiada mawar-mawar di jalanan tiada daun-daun palma domba putih menyeret azab dan dera merunduk oleh tugas teramat dicinta dan ditanam atas maunya.…

Menjadi Hamba Allah yang Setia

Nabi Yesaya menggambarkan Yesus sebagai sosok hamba Allah. Hamba yang membiarkan diri-Nya disiksa demi ketaatan-Nya kepada Bapa dan cinta-Nya manusia. Sosok Yesus ditampilkan sebagai hamba yang mau menderita dan disiksa demi manusia. Di…

PUISI: ABRAHAM

Rebahlah ia di tepi mesbah. Dikunyahnya perintah dari Dzat nan jauh, tak kasat di matanya, tersembunyi dalam sejarah nenek moyangnya, yang lama jadi benih api di dasar hatinya, yang lambat laun lembut dikenalinya.…